Podpora Mládeže

Podmínky podpory mládeže pro sezónu 2023/2024

1. Program podpory pro závodní hráče 

Kritéria pro zařazení:
– tenis jako prioritní sport
– výkonnost a žebříčkové postavení
– účast na utkáních družstev ke kterým byl hráč v uplynulé sezóně nominován
– přístup a tréninkové nasazení hráče
– počet absolvovaných turnajů jednotlivců v uplynulé sezóně
– účast na kondičních trénincích

Výhody hráčů zařazených do programu:
– příspěvky na turnaje jednotivců dle bodové hodnoty
– zvýhodněné tréninkové podmínky
– nejlépe umístěný hráč a bodově hodnocený hráč trénuje samostatně
– zajištění regenerace (sauna, výřivka)

Povinnosti hráčů v programu:
– účast na trénincích podle tréninkového rozpisu
– účast na všech utkáních družstev ke kterým bude hráč nominován
– absolvování odpovídajícího počtu turnajů jednotlivců (dle doporučení hlavního trenéra)
– přístup a nasazení hráče v tréninku
– účast na kondičních trénincích a ve sparingové soutěži podle rozpisu

 

2. Podpora družstevních hráčů 

Kritéria pro zařazení:
– účast na utkáních družstev ke kterým byl hráč v uplynulé sezóně nominován
– přístup a nasazení hráče v uplynulé sezóně
– absolvování alespoň 4 turnajů jednotlivců v uplynulé sezóně
– účast na trénincích podle tréninkového rozpisu

Tréninkové podmínky družstevních hráčů:
– V průběhu zimní sezóny (říjen – březen) 1 hodina tenisu s trenérem
– V průběhu letní sezóny (duben – červen + září) 2 hodiny s trenérem (1 hodina tenisu a 1 hodina tenisu pod dohledem trenéra)

Povinnost družstevních hráčů:
– účast na trénincích podle tréninkového rozpisu
– účast na všech utkáních družstev ke kterým bude hráč nominován
– absolvování alespoň 4 turnajů jednotlivců za sezónu
– nasazení a přístup hráče ke tréninku

3. Tenis jako volnočasová aktivita  

Žádné podmínky, kritéria ani požadavky.
V průběhu letní sezóny 1h tenisu s trenérem. Ostatní dle individualní domluvy.
V případě zájmu stát se aktivním členem TK Slovan Moravská Třebová doporučujeme kontaktovat hlavního trenéra mládeže pro další vysvětlení, konzultaci a zodpovězení otázek ohledně tréninkových programů.

 

Podmínky jsou platné od 1.1. 2024
Na konci měsíce září 2024 rozdělí hráče do příslušných skupin odpovědná osoba, kterou je pouze hlavní trenér!

Pzn.: Cena za všechny tréninkové skupiny je jednotná. To znamená – za zaplacený poplatek má každý nárok na 1h s trenérem, další hodiny tréninku doplací klub dle stanovených podmínek.